CAMBIOS NO EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA

Os cambios no equipamento da biblioteca xa son un feito:
  • Ordenadores portátiles no lugar dos fixos para gañar espazo.
  • Ordenador para autopréstamo
  • Pantalla motorizada 
  • 10 tablets