Libro maios

 Este mes de maio podemos ler o libro:

Festa dos Maios en Galicia, A. Unha aproximación histórico-antropolóxica ó ciclo  de Maio, de Clodio González Pérez